Bjarne K Dahls Legat på norsk

Podcast

Eukalyptusens venn

Norskprogrammet på SBS sender på norsk hver fredag fra 15.00 til 16.00

In December 2010, Mads Anderson, Executive Producer of the SBS National Norwegian Radio Program featured an interview with Ms. Alison Teese, Chair, where she discussed the establishment and operations of the Trust and the story of our Norwegian benefactor Bjarne Dahl and his gift to the Australian people.

 

Bjarne K Dahls Legat

Eukalyptus, et Australsk ikon

Les brosjyren om Bjarne K Dahls Legat på norsk

Vår visjon

Vi ser for oss et samfunn som er anerkjennende, kultivert og inspirert av eukalyptustrær og deres historiske, økonomiske og kulturelle betydning.

Vi ser et Australia beriket av det naturlige mangfoldet av eukalyptustrær, grunnet vellykket dyrking og konservasjon.

Om Bjarne K Dahl

I 1928, i en alder av tretti år, benyttet Klaus Bjarne Dahl muligheten å komme til Australia ifra Norge for å jobbe for Kommisjonen for skog i Victoria og innen 1946 var Bjarne blitt leder for ”Victorian Forest Assessment Branch”.

Fra 1948 til 1961 jobbet Bjarne Dahl som hovedansvarlig for oppkjøp av land i firmaet Australske Papirprodusenter, med statene Victoria, Queensland og New South Wales som arbeidsområde. Gjennom hele sitt liv investerte Dahl i kjøp av land og forvaltning av skog, og sammen med andre gunstige investeringer vokste hans private formue.

Gjennom sin karriere utviklet Bjarne Dahl en dyp forståelse for australsk skog og en spesiell kjærlighet for Silvertop Ash, også kalt Eucalyptus sieberiana. Så mye at han testamenterte all sin eiendom til Kommisjonen for skog i Victoria, nåværende Departement for Bærekraftighet og Miljø, for å bli etablert som et legat med fokus på eukalyptus. Bjarne Dahl døde i 1993 og hans gods og eiendom har blitt administrert og utviklet av firmaet Perpetual Trustees som uttrykt i hans testamente.

Om Bjarne K Dahls Legat

Bjarne Dahls testamentariske gave i 1993 ble formelt etablert som Bjarne K Dahls Legat i en rettskjennelse av Høyesterett i Victoria i 2007, som en uavhenging stiftelse, adskilt fra Departementet for Bærekraftighet og Miljø. Styret for administrerende forvaltere ble tilsatt i 2009 og Legatet startet sin virksomhet i 2010.

Formålet med Legatet er:

• etablering, formidling, kultivering og konservering av eukalyptustrær, og

• offentlig opplæring i, bruk og ivaretagelse av eukalyptustrær

For å oppnå disse målene vil Legatet:

• forske, utvikle, arrangere og delta i ulike program, aktiviteter og samarbeid

• opptre som et filantropisk organ for stipend og støtte

I 2012 og 2015 vil Legatet utvikle program og søke etter samarbeidspersoner og organisasjoner.

2012 – 2015 stipendprogram på opptil $15,000

I 2012 og 2015 tilbyr Legatet stipendprogram på opptil $15,000. Hovedhensikten med dette programmet er vern og forbedring av eukalyptus som en betydnigsfull del av det naturlige miljøet, samt tilretteleggelse av informasjon eller opplæring om eukalyptus.

Gjennom tilbudet om stipend på opptil $ 15,000 ønsker Legatet å støtte lokalsamfunnet i opplæring om eukalyptus, markedsføring, kultivering, etablering og konservering.

Henvendelser om stipend kan gjøres i hele denne perioden. Avgjørelser om 2010-2011 stipend på opptil $ 15,000 avgjøres etter fire runder slik som beskrevet på websiden: www.dahltrust.org.au

Kontakt oss

enquiries@dahltrust.org.au

8 La Trobe Street, Melbourne, Victoria 3000 Australia

Telefon: +61 3 9005 7425

Websiden: www.dahltrust.org.au